Arbain 1430 H: Contoh Persatuan Umat Islam

Suasana Peringatan Arbain 1430 H di Masjid At-Tin
Suasana Peringatan Arbain 1430 H di Masjid At-Tin

Ratusan bahkan mungkin ribuan masyarakat Islam memenuhi Masjid Agung At-Tin dalam peringatan Arbain Sayyidina Husain, Sabtu 21 Februari 2009. Masyarakat dari berbagai golongan dan kelompok, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ahlul Bait serta beberapa pemuda yang mengenakan jaket majelis taklim tertentu bersama-sama memperingati Haul Agung Sayyidina Husain, yang sebenarnya jatuh pada tanggal 20 Shafar lalu.

Acara ini dapat menjadi contoh bagi umat Islam lainnya bagaimana menjalin persatuan sesama umat Muslim tanpa mengenal perbedaan golongan atau mazhab tertentu. Sayyidina Husain adalah milik seluruh mazhab bahkan milik seluruh umat manusia. Peringatan syahidnya Sayyidina Husain dapat menjadi momentum penting mengenai persatuan umat Islam, karena Imam Husain berjuang membela keadilan dan melawan kezaliman. Berikut ini adalah review dari para penceramah pada acara tersebut.

Ust. Muhammad bin Alwi Bin Syaikh Abu Bakar
Ust. Muhammad bin Alwi Bin Syaikh Abu Bakar

Pada hari ini, di luar sana, masih banyak orang-orang yang memancing kemurkaan Allah dengan berbagai maksiat. Tapi kita semua saat ini diselamatkan oleh Allah dan dikumpulkan di tempat mulia ini di rumah Allah. Ini adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Di sini kita tidak berbicara mazhab, aliran atau partai. Segala bendera dari berbagai kelompok tunduk dan berada di bawah bendera Allah, yakni Lâ ilâha illallâh.

Hari ini kita berkumpul bersama untuk memperingati haul agung cucunda Nabi, Sayyidina Husain. Namun siapakah beliau? Sulit bagi kita untuk menggambarkan kemuliaan dan kebesaran orang yang telah digambarkan oleh Al-Quran. Kita menemukan ayat: Sesungguhnya Allah hendak menghapus dosa dari kalian, wahai Ahlul Bait, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya (QS. Al-Ahzâb [33]: 33) dan di sana terdapat Sayyidina Husain.

Apabila kita ingin mengenal Sayyidina Husain, kita menemukan ayat: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih (QS. Al-Insân [76]: 8-9), kita temukan di sana terdapat Imam Husain.

Kita juga menemukan ayat: Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang terhadap al-qurbâ (QS. Asy-Syûra [42]: 23), di sana kita menemukan Imam Husain yang Allah perintahkan kita untuk mencintainya. Jika kita sebagai umat Muhammad belum menunaikan upah tersebut, berarti malu kalau kita masih mempunyai utang terhadap Rasulullah.

Mengapa kita membicarakan Imam Husain? Karena membicarakan Imam Husain berarti berbicara tentang Islam dan Rasulullah, dan tidak keluar dari itu. Beliau adalah simbol dari perlawanan kezaliman. Kita menjadikan beliau sebagai teladan agar tidak berbuat zalim kepada siapapun, dan mulailah dari diri sendiri. Orang yang memfitnah orang lain berarti berbuat zalim kepadanya. Imam Khomeini mengatakan bahwa ajaran Islam jika disederhakan maka tersimpul dalam ayat lâ tuzhlimûn wa lâ tuzhlamûn (jangan menzalimi dan jangan mau dizalimi).

Sayyidina Husain sebelum syahidnya memberikan wasiat kepada Imam Ali Zainal Abidin dan diteruskan kepada Imam Baqir. Wasiat tersebut adalah, “Wahai putraku, jangan engkau menzalimi seseorang yang tidak mempunyai pembela selain Allah.” Sayyidina Husain adalah lambang (ramz) yang dapat mempersatukan umat. Kita tidak berbicara mazhab, kita berbicara Islam di bawah naungan Lâ ilâha illallâh.

K. H. Noer Iskandar SQ.
K. H. Noer Iskandar SQ.

Karena kalimat Lâ ilâha illallâh Muhammad rasûlullâh inilah kita semua berkumpul di tempat ini sebagai saudara tanpa batas waktu dan tempat. Kalimat ini adalah kalimat dasar dan asas sebagai seorang muslim yang tersusun sebanyak 24 huruf. Apa rahasianya? Nabi berkata bahwa kalau kalimat ini dibaca sekali saja dalam sehari maka 24 jam dosa kita akan diampuni oleh Allah.

Kita adalah manusia yang selalu bergelimang dengan dosa. Orang yang mengaku tidak memiliki dosa berarti dia adalah orang yang paling banyak dosanya. Namun ada orang yang berusaha merusak akidah umat Islam, dengan nabi baru setelah Muhammad atau wahyu baru setelah Al-Quran. Mereka tidak menyerang Kristen atau Hindu atau Budha, tapi umat Islam sendiri yang diganggu. Ada Islam Jasun (Jawa – Sunda), ada Satria Paningit, bahkan Polda Metro Jaya mendapat award dari polisi internasional, karena tidak pernah ada polisi yang bisa menangkap malaikat (Lia Aden) 😆

Islam harus menguasai republik ini. Sayyidina Husain, syahidnya, juga berjuang dalam hal politik. Maka itu saya anjurkan kepada cucu-cucu Sayyidina Husain agar dapat menguasai politik negeri ini agar dapat membuat undang-undang yang tidak merusak Islam. Kita tidak cukup berdemonstrasi, tapi harus masuk ke dalam DPR, karena politik sangat penting dan tidak ada jalan lain. Seandainya penduduk negeri ini beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezekinya. Bayi yang ada di dalam perut masih dapat hidup karena telah di jamin rezekinya oleh Allah. Nabi pernah berkata, “Rezeki itu ada dua macam, rezeki yang kita cari dan rezeki yang mencari kita.”

Yang terakhir, dalam rangka meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, karena sebentar lagi bulan Rabiul Awal maka marilah kita perbanyak shalawat. Ada banyak shalawat, namun shalawat yang terbaik adalah shalawat yang terpendek bernama shalawat Jibril, shallallâhu ‘alâ Muhammad. Ini shalawat yang dibaca para wali. Bacalah minimal seribu dalam sehari. Sekarang ini musimnya kredit, maka kreditlah dengan membaca 200 kali setiap habis shalat 😀 Maka saya ijazahkan shalawat ini kepada Anda semua.

Jose Rizal Jurnalis (Mer-C)
Jose Rizal Jurnalis (Mer-C)

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu (QS. Muhammad [47]: 7). Kita semua terinspirasi atas perjuangan Imam Husain, penghulu para syuhada, penghulu para mujahidin, untuk membuat kita tetap tegar dan ingin menolong sesama. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk masuk kedua tempat. Pertama di Libanon Selatan tahun 2006 dan yang terakhir adalah Gaza.

Ayat di atas benar-benar memberikan bukti pada saat perang antara Hizbullah dengan Israel. Hizbullah menghancurkan tank Israel sebanyak 100 buah dan 400 serdadu Israel sedangkan di pihak Hizbullah 100 korban. Sedangkan di Gaza, dengan geografis berbeda dan terisolasi harus mencari bantuan dengan membuat terowongan yang dalamnya mencapai 30 meter.

Pejuang Hamas hanya memiliki senjata AK-47 dan RPG (Rocket-Propelled Grenade) sederhana sedangkan militer Israel adalah yang terkuat kelima di dunia dilengkapi tank terbaik Merkava. Mereka mengatakan dapat menaklukan Gaza dalam waktu 2-3 hari. Tapi faktanya hingga 3 minggu lebih Gaza tetap bertahan. Ini terlihat tidak rasional. Tapi pejuang Hamas terinspirasi perjuangan Imam Husain dan mereka sangat merindukan kematian yang mulia.

Orang Barat mencap mereka dengan teroris, tapi Allah telah memberikan kemuliaan kepada mereka. Mengapa? Karena Hamas melawan kezaliman dan ketidakadilan. Inilah bagaimana inspirasi yang dibawa Penghulu Para Syuhada dapat melawan kezaliman dalam bentuk jihad dan mengabdi kepada Allah. Bapak dan ibu, marilah kita didik anak-anak kita dan keluarga kita. Ibu-ibu di sana bangga jika anak-anaknya syahid di jalan Allah.

K. H. Fachrurrozi Ishaq
K. H. Fachrurrozi Ishaq

Sayyidina Husain selalu berada di samping Rasulullah; perjuangan Sayyidina Husain adalah perjuangan Rasul, kasih sayangnya, akhlak bahkan matanya adalah mata Rasulullah SAW. Di setiap kenikmatan selalu saja ada orang yang hasud, termasuk kenikmatan yang Sayyidina Husain peroleh saat itu. Di sini kita kumpul untuk mengenang Imam Husain, semoga kita tergolong orang yang dimulaikan oleh Allah.

Sayyidina Husain adalah inspirator para syuhada dan motor bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Allah berfirman bahwa di antara orang beriman mereka orang yang menepati janji kepada Allah siap berada di depan di jalan dan siap mati menjadi syuhada. Di antara mereka ada yang menunggu kapan panggilan syahid itu tiba, dan mereka tidak berubah sedikitpun. Inilah insipirasi Sayyidina Husain RA.

Kecintaan kita kepada Imam Husain mudah-mudahan membuat Rasul cinta kepada kita. Orang yang mencinta seseorang yang dicintai Nabi, maka dia akan dicintai Nabi SAW. Insya Allah di akhirat kita bersama Rasulullah di surga. Oleh karena itulah, Imam Syafi’i RA berkata, “Wahai keluarga Rasul, cinta kepadamu adalah wajib sebagaimana diwajibkan Allah dalam Al-Quran.”

Ayatullah Dr. Mahdi Hadawi Tehrani
Ayatullah Dr. Mahdi Hadawi Tehrani

Hari ini kita mengenang haul Imam Husain yang pasti membuat Rasul senang. Mengapa kita berani mengatakan bahwa Rasulullah SAW senang dengan melihat apa yang kita lakukan? Karena firman Allah SWT dalam Al-Quran bahwa para syahid adalah tidak mati dan tetap hidup serta mendapat rezeki dari Allah, sedangkan maqam nabi berada di atas syuhada. Karena itu dalam Al-Quran disebut: Nabi-nabi, ash-shiddiqîn, asy-syuhadâ` dan orang-orang shaleh (QS. An-Nisâ [4]: 69).

Dalam hadis disebutkan, “Bershalawatlah disaat aku hidup maupun aku telah meninggal.” Maknanya adalah bahwa Nabi SAW walaupun tidak berada di tengah kita, tapi beliau tidaklah mati dan menerima salam kita. Karena itu laik bagi kita untuk menyampaikan bela sungkawa atas syahidnya cucu beliau, Imam Husain.

Kita memperingati ini bukan hanya karena Imam Husain adalah cucu Nabi tapi karena Imam Husain selalu berada di garis Islam. Sebelum keluar perang, Imam Husain berkata, “Sesungguhnya aku bangkit bukan karena kesombongan atau melakukan kerusakan, tapi dalam rangka melakukan perbaikkan dalam umat kakekku, Rasulullah.” Ini artinya telah terjadi penyelewengan dalam ajaran Islam.

Karena itu pemerintahan harus dipimpin oleh orang yang shaleh dan memperjuangkan nilai keagamaan dan kemanusiaan serta diterima oleh seluruh rakyat. Sejarah mencatat bahwa perjuangan melawan kezaliman di setiap negara selalu diilhami darah suci Imam Husain. Inilah yang dikatakan Imam (Khomeini), “Darah mengalahkan kekuatan pedang.”

Perjuangan Imam Husain tidak khusus terhadap suatu golongan atau bangsa, tapi seluruh manusia yang memiliki kehendak seperti perjuangan Imam Husain. Pengalaman saudara kita di Palestina telah membuktikan hal tersebut. DR. Ramadhan Abdullah, ketua faksi Jihad Islami di Palestina, ketika balik studi dari Amerika diberi buku oleh DR. Fathi Syaqaqi tentang Imam Husain. Ketika DR. Abdullah protes dan bertanya, “Mengapa engkau berikan aku buku tentang Imam Husain terus menerus?” DR. Fathi Syaqaqi menjawab, “Perjuangan Palestina butuh semangat Al-Husan, karena itu selamanya aku akan berikan buku tentang Imam Husain kepadamu.”

Kelompok Hamas di Gaza yang merupakan kelompok kecil namun penuh dengan keimanan tidak dapat dikalahkan meski oleh Israel yang memiliki fasilitas lengkap. Kemenangan ada ditangan Islam, namun dengan syarat bahwa umat Islam harus bersatu mempererat ukhuwah agar ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Dengan persatuan dan persaudaraan itu, Islam akan harum namanya di muka bumi ini. Salam bagi pejuang dan orang yang bersatu di jalan Allah dan kutukan Allah bagi musuh-musuh Allah. (Ayatullah DR. Mahdi Hadavi Tehrani)

Ust. Zein bin Muhammad Al-Hadi
Ust. Zein bin Muhammad Al-Hadi

Hidup dan dunia ini bukan tempat hiburan. Allah SWT berfirman: Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan: “Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi? (QS. Al-Ankabût [29]: 2) Kita yakin bahwa dalam shirathal mustaqîm akan penuh dengan ujian. Allah berfirman lagi: Orang-orang Yahudi dan Nasrani sekali-kali tidak akan senang kepadamu, sampai kamu mengikuti millah mereka (QS. Al-Baqarah [2]: 120). Kita ibarat mobil, kita yang menyetir kita sendiri, jika tidak maka Yahudi dan Nasrani yang akan menyetir/mengontrol kita.

Sekarang untuk menguji apakah kita berada di golongan shirathal mustaqîm, maghdhûb atau dhâllîn, gampang. Tadi tidak akan ridha, tidak akan tenang, tidak akan rela orang Nasrani dan Yahudi sampai kita ikut mereka. Kapan orang kafir menganggap kita baik? Kalau kita sudah ikut mereka; bukan agamanya tapi ikut berpolitik bersama mereka.

Contoh, kalau ada penjahat berkumpul di bawah jembatan, kemudian ada polisi lewat. Kata penjahat “Itu polisi baik”. Baik dibilang oleh penjahat sama dengan jahat. Kemudian datang lagi polisi yang tegas dan menegakkan hukum, lalu penjahat itu bilang “Itu polisi jahat”. Minus dikali minus sama dengan plus. Jadi siapa yang berpolitik dengan Amerika itulah yang jahat.

Dalam surah Al-Mujâdilah ayat 22: Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Tidak mungkin orang beriman itu membela musuh-musuh Allah. Mereka membunuh saudara kita di Gaza tapi kita memaafkan mereka?

Mereka yang sesat adalah mereka yang berkumpul bersama Yahudi dan Nasrani. Mereka yang benar adalah mereka yang dimusuhi Yahudi dan Nasrani. Gampang ‘kan? Jadi tidak usah “katanya” tapi lihatlah firman Allah. Firman Allah tidak pernah salah. Ihdinash shirâthal mustaqîm. Jalan lurus bukan hanya ibadah yang bagus. Tidak ada orang yang shalat sesat, orang puasa sesat; dibidang ibadah muslimin bagus. Tapi banyak yang sesat dibidang politik.

Apa jalan yang lurus? Jalan yang diberi nikmat. Siapa mereka? Nabi-nabi, orang jujur, para syuhada, para shalihin; itulah jalan yang lurus, jalan Rasul, jalan Imam Husain. Sabarlah walau banyak hambatan dan gangguan. Orang yang ikut jalan nabi itu seperti syajarah thayyibah (QS. Ibrâhîm : 24). Kenapa baik? Pohon itu punya akar yang kuat artinya iman yang kuat. Buahnya banyak berarti bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Berbunga artinya bisa menyenangkan orang banyak.

Kalau pohon mangga di lempar batu, pohonnya melempar? Buah! Ada ustadz kita yang rumahnya di Bangil di lempar batu, tapi dibalas dengan buah, dibalas dengan kebaikan. Begitulah jalan Ahlul Bait yakni memberi kebaikan karena kita bersaudara. Itulah syajarah thayyibah, itulah shirâthal mustaqîm.

Haddad Alwi
Haddad Alwi

Acara ini juga diisi dengan lantunan shalawat dari Haddad Alwi dan Sulis serta pembacaan puisi oleh Nella Anne. Arbain kali ini, sekali lagi telah menjadi contoh dan bukti bahwa mereka yang mengerti dan paham adalah mereka yang berusaha untuk mewujudkan persatuan Islam, melawan segala kezaliman di bawah naungan Lâ ilâha illallâh.

Liputan: © Ali Reza Aljufri

9 respons untuk ‘Arbain 1430 H: Contoh Persatuan Umat Islam

 1. asslm,.

  Assalamu alaika ya aba abdillah al-HUsain, wa ala Ali ibni al-Husain, wa ala aulaad al-Husain, wa ala Ashhaab al-Husain, Sholawatullah wa salamuhu wa barokatuhu ‘alaikum ajma’ien,

  ya, betul sepakat dengan antum,..
  kita ber-istibro’ dari perkataan dan perbuaatan yang mengkafirkan madzhab lain, walaupun beda,..tetapi tetap satu:dibawah naungan La ilaha illa-Allah,..

  met berjuang bang ali,..saya link ya tulisan ini diblog-ku,..semoga berkenan,..salam..

 2. persatuan semu, karena syi’ah sedang bertaqiyyah. Saatnya dia kuat, dia akan membantai kaum sunni…
  Inilah bentuk tipuan mereka…

 3. kata siapa hizbulloh memerangi israel?…, bohong.
  pendudu yahudi terbanyak kedua, berada dinegeri iran, bahkan mereka bisa masuk parlemen iran. Jangan tertipu dengan kebohongan syi’ah…
  Hanya orang yang tak berhati-hati dalam beragama yang mau bersanding dengan syi’ah…
  Mereka menjadikan kebohongan (taqiyyah) sebagai ibadah bagi mereka…
  dikomunitas mereka, terbuka keaslian mereka, yang sangat membenci ahlussunah.
  Lihat di iraq, setiap orang yang bernama Umar atau Abu Bakar, atau Aisyah, mereka bantai dengan kejam.
  Mereka mengkafirkan sahabat Rosul.
  Hati-hatilah wahai kaum muslimin…

 4. ternyata, pengakuan habib atau ahlulbait Nabi, jadi cara untuk membohongi kaum muslimin indonesia. Padahal mereka syi’ah yang sedang berdusta…

 5. ini semua adalah kerjaannya orang syiah…mereka menyanjung para ahlul bait dari keturunan Ali bin Abi Thalib, namun mengkafirkan semua sahabat Nabi yang lainnya, bahkan ummul mukminin Aisyah pun di kutuknya…sebuah peran kebohongan yang sangat halus sedang dilakoni oleh kelompok Syiah ini…dan ketika merek berkuasa, maka mereka akan bertindak kejam kepada para Sunni bahkan lebih kejam dari pada Yahudi dan Nasrani…waspadalah terhadap tulisan d atas d blog ini

 6. Assalmualaikum warohmatullahi wabarokatuh,
  Saudara saudaraku seiman , Setuju Syah itu sesat, dan kita tidak ada tolernasi untuk itu! tapi bagaimana kalau seorang ahlul sunnah dituding syah?
  untuk itu jangan mudah meng sya’hkan umat Islam yg lain,itu akan melukai persaan hati orang tsb, bukankah islam bisa selamat bila pandai menjaga lidahnya? bukankah lidah ini akan dimintai tanggungjawab di yaumul akhir nanti? dipengadilan yg super adil dan tidak kita jumpai di dunia ini!! bukankah islam adalah umat yg harus bisa menjaga ketenangan umat yg lain dengan tangan dan lidahnya? apalagi sesama umat islam.kita harus saling menjaga dan saling mengasihi.

  Kami alfakir Rindu akan Islam yg satu ,sejak jaman Belanda sejarah menunjukan Islam diIndonsia di kebiri dengan perpecahan, bukan kah Islam itu Rahmatal lil alamain? ada kah contohnya dari nabi kita yg mulia dan atau dari para sohabat rosullullah yg selalu menyudutkan sesama islam?? bukan kah umat islam yg satu dengan Islam yg lain harus seperti satu tubuh, bila satu anggota badan terkena sakit maka sekujur tubuh yg lain akan sakit juga.
  Yang kami rasakan saat ini pola pikir yahudi dan nasrani sudah jauh merasuk dalam jantung Islam, banyak musang berbulu domba, COBA KITA TANYA PADA DIRI KITA SENDIRI, BETAPA BENCINYA KITA DENGAN SESAMA MUSLIM BILA BERBEDA PENDAPAT? BETUL TIDAK? TAPI BILA BEDA PENDAPAT DENGAN NON MUSLIM ATAU KAUM KUFAR ITU MASIH LEBIH NYAMAN….. KARENA PERBEDAAN SUDAH DIANGGAP BIASA DGN MEREKA, PERTANYAANYA MASIHKAH KITA PUNYA ROH ATAU JIWA YG ISLAMI? ATAU JANGAN JANGAN KITA SUDAH MENJADI PENGIKUT PEMIKIRAN KAUM KUFFAR,

  INGATLAH YAHUDI DAN NASORO TIDAK PERNAH BERHENTI HINGGA KITA MASUK KEDALAM AGAMANYA ATAU PALING TIDAK MASUK DALAM POLA PIKIR DAN TATACARA HIDUPNYA.

  COBA SAJA KITA PERHATIKAN SEKARANG INI bahkan bila satu anggota tubuh yg sakit solusinya adalah diaputansi alias di potong habis, itulah kondisi umat Islam yg satu dengan yg lain saat ini, Innalillahi wainnaillahi roojiuun.

  kenapa hanya Islam yg di singgung akan pecah 73 golongan oleh umat islam itu sendiri??? , ataukah kita sudah merasa paling baik sehingga apa yg tidak di contohkan nabi pun kita selalu memepertajam perbedaan tsb?? ataukah kita yg sudah lupa kalau orang yg kita tuding itu pun adalah satu kaum dengan kita, atau karena hebatnya pengaruh systematika zionis dalam rangka memecah belah umat Islam , atau sudah menjadi agenda umat islam yg terkontaminasi ……yg dengan bangga bahwa islam akan pecah dengan 73 golongan dan kita ada dalam pemikiran bahwa kita masuk dalam golongan yg menurut hawa nafsu kita. kita ini lah yag paling Benar Ahlul sunnah, dan yg lain ahlul bid’ah ahlul kesesatan!!!! sehingga melihat Islam yg lain seperti MUSUH yg harus DIPERANGI !! Nauzubillah suma Nauzubillah !!

  bukan kah di sana sudah dijelaskan juga bahwa nasrani dan yahudi juga akan terpecah? kenapa suka sekali menghukumi sesama Islam? kenapa tidak di sadarai betapa sudah jauhnya non muslim meracuni pikiran budaya dan akhlak islami? ada kah ajaran islam yg harus membenci sesama Islam? tapi saling mendukung untuk pemikiran orang orang kufar?? tidak peduli umat islam dilintas negara di dzolimi, dengan simpel kita beralasan itu urusan politik orang lain?? siapakah orang lain ini??? mereka juga ISLAM tuhannya ALLAH SWT, nabinya MUhammad Rosulullah, Kitabnya dan tuntunannya Alquran dan asunnah serta salaffussoleh.
  masihkah kita bilang itu urusan orang lain??politik orang lain??? siapakah kita??? ahlusunnah kah????
  lihatlah sudara saudara kita muslim di Palestine!! pantaskah kita menjadi umat Rosulullah bila kita masih bisa tidur nyenyak saat sesama sudara muslim kita dianiyaya????
  masihkah kita akan saling hujat??? sampai kapan?? dimana rasa persaudraan kita??? bagaimana kalau tidak terbukti Syah?? apakah kita kan terus mencari dan menyibukan diri untuk membuktikannya? sadarkah saudraku dengan yg sudah kita tudingkan? ingatkah kita akan sejarah terbunuhnya para sohabat Rosullullah yang kita cintai? semua karena Fitnah, sadarkah kita bahwa kita sedang ada yg memfitnah???
  kembalillah pada Al quran yg tidak dipahami dengan hawa nafsu.
  Mari kita pikirkan bahaya fitnah dan perpecahan ini.!!!! non muslim tersenyum lega tanpa harus buang energi dan biaya untuk meruntuhkan Islam, mereka mengatakan lihat Islam yg umatnya bodoh bodoh itu, yg ulama mersa paling pintar mersa yg lain itu SALAH , yang awam ikut ikutan , lihatlah umat islam yg sudah terjerat kartu kredit…. lihat umat islam yg saling bermusuhan yg dalam satu masjid hanya karena satu qunut satunya mebidahkan qunut, lihatlah umat islam yg tahlilan, lihatlah umat islam yg anti tahlilan, lihatlah umat islam yg saling cakar, lihatlah umat islam yg gila politik dan demokrasi, lihatlah umat islam yg rindu dengan system kalifah….lihatlah islam yg porak poranda dengan pornografi, lihatlah umat islam yg terpuruk dengan korupsi, lihatlah biroKrat dan umaro islam yg tidak pro umat. lihatlah islam sedang menuju kehancuran, lihatlah islam masih bisa tertawa dengan kehancurannya. masih bisa menganiaya sesamanya lihat lah Islam yg sangat menyedihakan itu , besar hanya namanya keropos didalamnya, lihatlah kejayaan zionis, yg dengan GAGAH PERKASA meanganiya kaum Islam yg lemah dan BODOH, lihatlah kaum Misionaris yg dengan mudah membelokan akidah Islam, lalu dimana umat Islam ini berada??? Islam sudah mati sebelum kematiannya tiba!!! seperti keledai yg tidak punya akal.
  mau saja di adu domba mau saja diperalat mau saja diiming imingi dunia yg menipu, mau saja di jerat uang riba makanan yg tidak halal. lihatlah umat Islam yg berduit? melakukan segala cara berangkat ke tanah suci , siapakah yg salah ???????

  ISLAM ADALAH AGAMA YG HAQ SELIN ISLAM TIDAK AKAN DITERIMA DI SISI ALLAH
  Non Muslim pun sudah banyak yang tahu betapa hebatnya Islam.

  sudah berbuat apakah kita untuk Islam? mau gembosi Islam dengan ilmu yg kita sudah dapati tentang Islam?

  Masihkah akan kita tambah kehancuran Islam dengan pemikiran kita yg sudah HEBAT DALAM BERAGAMA ISLAM??
  Umat Islam yg tidak cukup Ilmu SEPERTI KAMI menjerit bingung….. Ya Allah dimanakah para ulama pewaris Nabi?
  mengapa bertaklim menjadi tidak nyaman, mengapa berilmu semakin takut sesat, mengapa ISlam Jadi begini??
  Ya AllAh HANYA ENGKAULAH PEMBIMBING KAMI……. BIMBINGLAH KAMI YG BODOH INI JANGAN ENGKAU SESATKAN KAMI YA ALLAH.
  BERKAHI LAH DAN RAHMATILLAH PARA ULAMA KAMI , YA ALLAH.
  PERTEMUKAN LAH KAMI DENGAN BAGINDA MUHAMMAD ROSULLULLAH ,BESRTA KELUARGA PARA SOHABAT TABIIN DAN TABIUN, DI YAUMUL AKHIR NANTI DENGAN KEADAAN SELAMAT DAN PENUH DENGAN RAHMATMU YA ALLAH, DEMIKIAN JUGA DENGAN PARA MUJAHID, PARA PENEGAK AGAMA MU DI MUKA BUMI INI , PARA GURU KAMI ORANG TUA KAMI SAHABAT DAN SAUDARA SAUDARA KAMI DAN ANAK KETURUNAN KAMI
  JADIKANLAH KAMI KAUM YG MENDAPATKAN SAFAATNYA BAGINDA ROSULULLAH DI YAUMUL AKHIR NANTI.
  dimana sudah tidak adalagi pertolongan kecuali hanya pertelongan MU Ya Allah
  HILANGKAN LAH RASA DENDAM, RASA KEBENCIAN SESASAMA KAMI, TUMBUHKAN RASA CINTA KAMI TERHADAP SAUDARA SAUDARA KAMI HANYA DENGAN DASAR CINTA KAMI KEPADA MU YA ALLAH.

  SELAMATKAN ISLAM SEPERTI JANJIMU YA ALLAH UNTUK MEMENANGKAN AGAMA INI, SELAMATKAN LAH ISLAM TERHADAP SERANGAN SERANGAN KAUM KUFFAR,

  SELAMATKANLAH SAUDARA SAUDARA KAMI YANG SEIMAN,
  SELAMATKANLAH INDONESIA MENJADI NEGRI YG ENGKAU RIDHOI YA ALLAH.

  SELAMATKANLAH SAUDARA SAUDARA KAMI KAUM MUSLIMIN DIBELAHAN BUMIA MANAPUN MEREKA BERADA.
  HANCURKANLAH ORANG ORANG YG MENGAHNCURKAN AGAMAMU YA ALLAH.

  DARI KOMUNITAS RINDU RAHMAT ALLAH

 7. salam atas-Mu wahai Aba Abdillah….. pemuda penghulu surga… ya Husain… ya Husain…. ya Husain….

Komentar Anda?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.