Ajal Memisahkan Seorang Syiah dan Khawarij

Kesetiaan, keikhlasan dan keharmonisan persahabatan antara Hisyam bin al-Ahkam dengan Abdullah bin Yazid al-Ibadhi menakjubkan semua penduduk Kufah. Nama mereka bahkan dijadikan sebagai perumpamaan untuk suatu simbol persahabatan yang baik, jujur dan ikhlas.

Mereka berdua secara bersama mempunyai sebuah toko yang menjual berbagai jenis tasbih. Mereka tidak pernah bertengkar dan berselisih paham selama hidupnya. Persahabatan mereka menjadi buah bibir masyarakat dan mengagumkan semua golongan adalah, karena akidah mazhab keduanya sangat bertentangan.

Hisyam adalah seorang ulama dan mutakallimîn terkenal mazhab Syiah Imamiah dan termasuk sahabat dekat Imam Jafar ash-Shadiq as. yang tentu percaya dengan keimamahan ahlulbait. Sedangkan Abdullah adalah seorang ulama dari golongan Ibadhiah. Ibadhiah adalah satu di antara enam golongan Khawarij; pengikut Imam Ali yang memberontak.

Lanjutkan membaca “Ajal Memisahkan Seorang Syiah dan Khawarij”

Umbul-Umbul dan Vonis, Sebuah Panggung Agama

Oleh: Geisz Chalifah

Prof. Dr. M. Quraish Shihab adalah seorang ulama dengan pengetahuan yang amat luas. Beliau aktif berceramah dan produktif menulis berdasarkan literatur islam klasik dan mendudukan persoalan dengan penuh kearifan dan proporsional. Baru baru ini lahir buah karyanya berjudul Sunni – Syiah: Mungkinkah Bergandengan Tangan? Luar biasa menarik. Bahasannya sangat dalam mengambil berbagai literatur dari ulama Syiah dan suni. Tokoh ini menjadi simbol intelektual jemaah yang kini mengalami stagnasi, baik dari kalangan habaib maupun dari kalangan syekh.

Lanjutkan membaca “Umbul-Umbul dan Vonis, Sebuah Panggung Agama”