Mengapa Tuhan Mencipta?

Oleh: Ayatullah Muhsin Qaraati

Ketika ada seorang berilmu dan fasih berbicara mengomentari suatu masalah dengan cara tertentu, sebagian orang mempertanyakan, “Mengapa Anda berbicara dan berkomentar seperti itu?” Padahal, tentu saja, komentar dan pandangan ilmiah yang dilontarkan orang tersebut keluar berlatar belakang tuntutan ilmu dan kefasihan yang dimilikinya.

Tapi sebaliknya, apabila orang berilmu dan fasih tersebut (dengan segala kesempurnaan ilmu dan kefasihan yang dimilikinya) tidak memberikan komentar apapun terhadap suatu peristiwa tertentu dan memilih menyembunyikan pandangannya, dia pun akan dipertanyakan: “Mengapa Anda tidak berbicara dan berkomentar (terhadap hal tersebut)?”

Lanjutkan membaca “Mengapa Tuhan Mencipta?”