Mengenal Lalu Bersatu

Islam memang agama yang satu ☝🏼

Tapi untuk memahaminya, ada beragam pintu 🚪

Selengkapnya

Apa kata ulama?

Islam tidak mewajibkan seorang muslim untuk mengikuti mazhab tertentu. Setiap muslim berhak mengikuti salah satu mazhab… Mazhab Ja’farī yang juga dikenal sebagai Al-Syī’ah Al-Imāmiah Al-Itsna ‘Asyariah adalah mazhab yang benar untuk diikuti dalam ibadah seperti mazhab sunnī lain.

Syekh Mahmud Shaltut Syekh Mahmud Shaltut

Islam melarang penghinaan terhadap kehormatan agama manapun, khususnya mazhab dalam Islam. Segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perpecahan di antara umat Islam, merugikan dan membahayakan harta serta jiwa umat Islam adalah haram dan bertentangan dengan syariat.

Ayatullah Yousef Madani Tabrizi

Temukan pendapat para ulama dan cendekiawan muslim ahlusunah dan Syiah yang lain mengenai persatuan umat Islam.